โซนใต้ประชุมขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์

16 ธันวาคม 2562   เวลา 09.00 น.

โซนใต้ (อำเภอเกาะคา  เสริมงาม  สบปราบ  เถิน  และแม่พริก)  ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “ South’s Zone Happiness (โซนใต้สำราญ งานสำเร็จ)  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ที่ว่าการอำเภอเกาะคา

(Visited 18 times, 1 visits today)