ร่วมพิธีเปิดงาน Open House 2019

12 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น.   นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางวิลาวรรณ  อักษรวุฒิ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางอรุณศรี  ใจมนต์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Open House 2019 Sharing and Matching Vocational Education (SMVE) การแบ่งปันและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาด้านอาชีพ
โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี   ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง (วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา)

 

         

(Visited 50 times, 1 visits today)