ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.เกาะคา

6 ธันวาคม 2562
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะคา ชั้น 2

       

       

(Visited 47 times, 1 visits today)