ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562
เวลา 07.00 น. นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา พร้อมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา
เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่า ณ ศาลาอเนกประสงค์ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหาดปู่ด้าย ม.1 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา

          

(Visited 17 times, 1 visits today)