ประชาสัมพันธ์ กอช.

๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒

นายพิเชษฐ   องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  พร้อมคณะ  ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสร้างวินัยการออม  กับกองทุนการออมแห่งชาติ  กอช.  โดยมี  นายสถาพร  สุขโข  นายอำเภอเกาะคา  ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา

       

    

(Visited 37 times, 1 visits today)