อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา  ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  ณ บ้านน้ำล้อม  ม.๑  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

   

   

   

(Visited 12 times, 1 visits today)