พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๒

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  และนางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ  ร่วมกันพิจารณาโครงการเงินกู้ประเภทเงินอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียน  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเเกาะคา  ชั้น  ๒  ที่ว่าการอำเภอเกาะคา

   

   

   

   

(Visited 22 times, 1 visits today)