สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7 มีนาคม 2562
                   สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำบทบาทการเป็นสมาชิกฯ การเขียนโครงการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายต่าง ๆ ของกองทุนฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

       

       

(Visited 16 times, 1 visits today)