ติดตามรับชม TV พช.

6 มีนาคม 2562
                    นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรับแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

       

(Visited 14 times, 1 visits today)