อบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2562
                      นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหล่าย ม.4 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ต้นแบบผู้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยได้คะแนนเต็มทั้ง 5 กิจกรรม

(Visited 17 times, 1 visits today)