ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

21 กุมภาพันธ์ 2562
                    นางศลิษา ม่วงใหม่ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางสาวสิริประภา จันทร์ทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะคา โดยนายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและชี้แจงผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะคา

(Visited 88 times, 1 visits today)