เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

20 กุมภาพันธ์ 2562
                              นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนางเพชร ถ้ำทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการตำบล ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ร่วมกับงบพัฒนาจังหวัด “ลำปาง ปันสุข” พื้นที่ตำบลนาแก้ว  

        

    

(Visited 45 times, 1 visits today)