เยี่ยมครัวเรือนยากจน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

20 กุมภาพันธ์ 2562 
                              นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนางอรพรรณ   อยู่นิยม   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการตำบล ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ร่วมกับงบพัฒนาจังหวัด “ลำปาง ปันสุข” พื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา

       

       

(Visited 65 times, 1 visits today)