กิจกรรมจัดทำแผนชีวิตฯ บ้านหนองจอก ม.10 ต.ท่าผา

20 กุมภาพันธ์ 2562
                     นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา หมอบหมายนางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา นายเศรษฐลัทธ์ สัญญาเขื่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้และส่งเสริมการจัดทำแผนฯ

       

       

(Visited 97 times, 1 visits today)