เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ บ้านวังพร้าวพัฒนา ม.7 ต.วังพร้าว

14 กุมภาพันธ์ 2562
                นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายนางกรรณิการณ์ ก๋าวิตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กิจกรรมเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัด “ลำปาง ปันสุข” พื้นที่บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 86 times, 1 visits today)