กิจกรรมจัดทำแผนชีวิตฯ บ้านทุ่งเจริญ ม.6 ต.เกาะคา

14 กุมภาพันธ์ 2562
นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน พื้นที่ดำเนินการบ้านทุ่งเจริญ ม.6 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา โดย นายเศรษฐลัทธ์ สัญญาเขื่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

               

 

(Visited 102 times, 1 visits today)