เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

13 กุมภาพันธ์ 2562
                  นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายนายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กิจกรรมเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล รวมทั้งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัด “ลำปาง ปันสุข” พื้นที่ตำบลปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

(Visited 82 times, 1 visits today)