ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

13 ก.พ. 62

                  พัฒนาชุชนอำเภอเกาะคา  ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะคา เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการกู้เงินของกลุ่มสตรี  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา      โดยมีนายสถาพร  สุขโข  นายอำเภอเกาะคา  เป็นประธาน

               

(Visited 53 times, 1 visits today)