กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพ บ้านศิลา ม.6 ต.เกาะคา

12 กุมภาพันธ์ 2562
นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติอาชีพ(การทำแคบหมู) พื้นที่ดำเนินการบ้านศิลา    ม.6 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

           

(Visited 53 times, 1 visits today)