11  กุมภาพันธ์  2562
                   นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กิจกรรมเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล รวมทั้งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัด “ลำปาง ปันสุข” พื้นที่ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

       

   

(Visited 25 times, 1 visits today)