ครัวเรือนสัมมาชีพบ้านศาลาหม้อ ม.7 ต.ท่าผา ศึกษาดูงาน

11  กุมภาพันธ์  2562
                 นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 2 นำครัวเรือนสัมมาชีพบ้านศาลาหม้อ ม.7    ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบจากปราชญ์ผู้นำสัมมาชีพชุมชน บ้านเข้าซ้อน ม.1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

         

(Visited 113 times, 1 visits today)