ติดตามโครงการกองทุนพัฒนาสตรีบ้านม้าใต้ ม.9 ต.ลำปางหลวง

7 กุมภาพันธ์ 2562
                   นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการติดตามผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่บ้านม้าใต้ ม.9 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

         

    

(Visited 114 times, 1 visits today)