กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านโป่งร้อน ม.1 ต.ใหม่พัฒนา

7  กุมภาพันธ์  2562

                     นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านโป่งร้อน ม.1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยการจัดแสดงผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 2 หมู่บ้าน รวมทั้งนำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่เข้าร่วมจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ สร้างความสนใจให้กับส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

 

       

       

(Visited 52 times, 1 visits today)