5 กุมภาพันธ์ 2562

               เวลา 18:30 น.  นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายนายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้ตนเองและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดทำแผนชีวิตของครัวเรือน พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองแหวน หมู่ที่ 4 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 21 times, 1 visits today)