อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานเวปไซต์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๒๒ – ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางอรพรรณ  อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี อ.เกาะคา  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานเวปไซต์ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถีลำปาง  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(Visited 54 times, 1 visits today)