ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้กำลังใจครัวเรือนสัมมาชีพ

31  ก.ค. 61  เวลา  09.00 น. นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่นระดับจังหวัด  ครัวเรือนนายทอง นันใจ  ณ  บ้านม่อนหินแก้ว  ม.4  ต.วังพร้าว  และติดตามตรวจเยี่ยมให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรกรบ้านเข้าซ้อน  ม.1  ต. ไหลหิน  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 114 times, 1 visits today)