ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

23 ก.ค. 61  นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  28 กรกฎาคม  2561 โดยมีนายมนตรี   นาคถาวร  นายอำเภอเกาะคา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 51 times, 1 visits today)