ทีมประเมินผลการดำเนินงานกรมฯ ลงพื้นที่ดูกิจกรรมตลาดประชารัฐท่าผา

18  กรกฎาคม  2561  นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคาร่วมให้การต้อนรับ  ทีมประเมินผลจัดเก็บข้อมูลตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่ดูงานกิจกรรมตลาดประชารัฐ “คนไทยยิ้มได้” บ้านท่าผา  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา  อำเภอเกาะคา

(Visited 53 times, 1 visits today)