ประชุมผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทยฯ

9 ก.ค.61 นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางอรพรรณ อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรระดับ 3-5 ดาวเพื่อส่งรายชื่อให้ จ. พิจารณาเข้าร่วมงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย otop ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

(Visited 51 times, 1 visits today)