ศพช.ลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

            5 ก.ค. 61 นางดวงธิดา อำนาจผูก หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อด้วยทีมงานจาก ศพช.ลำปาง และนางวนิดา สิงห์แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี และติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา โดยมีพัฒนาการอำเภอเกาะคาพร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคาร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน

     

 

 

 

 

       

       

 

(Visited 42 times, 1 visits today)