ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร

4 กรกฎาคม 2561 ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา โดยมีนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธี

(Visited 266 times, 1 visits today)