ร่วมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

30 พ.ค. 2560 นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางอรพรรณ อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางพิชญา อุตมา ผู้นำ อช.ตำบลวังพร้าว ร่วมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานและดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนอำเภอ/จังหวัด ณ ห้ องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

           

              

           

(Visited 45 times, 1 visits today)