ร่วมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนรักษ์น้ำจาง ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

30 พ.ค. 2560 นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับหมู่บ้านสัมมาชีพบ้านนาเวียง ม.5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชมชนรักษ์น้ำจาง ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธกส.เกาะคา ในการต่อยอดโครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านนาเวียง 

         

      

      

 

 

(Visited 90 times, 1 visits today)