ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

26  พฤษภาคม  2560

     นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางฐิติมา  คล่องคำนวณการ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลำปางหลวง  ณ  บ้านจามเทวี  ม.11  ต.ลำปางหลวง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

    

    

(Visited 69 times, 1 visits today)