ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

   26  พฤษภาคม  2560

     นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาแก้ว  ณ  บ้านป่าแข  ม.7  ต.นาแก้ว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

         

         

(Visited 31 times, 1 visits today)