ติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านทุ่งขาม ม.6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

26  พฤษภาคม  2560

     นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางอรพรรณ  อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  การเพาะเลี้ยงกบ  บ้านทุ่งขาม  ม.6  ต.ใหม่พัฒนา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

          

           

(Visited 233 times, 1 visits today)