โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ บ้านใหม่เตาปูน ม.8 ต.นาแส่ง อ.เกาะาคา จ.ลำปาง

24  พฤษภาคม  2560

     นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  พร้อมคณะ ร่วมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  บ้านใหม่เตาปูน  ม.8  ต.นาแส่ง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคาได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

 

        

         

       

 

 

(Visited 137 times, 1 visits today)