ประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่เตาปูน ม.8 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

25  พฤษภาคม  2560

     นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  พร้อมคณะ  ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  โดยการสร้างความเข้าใจแก่วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและผู้แทนครอบครัวพัฒนา  ณ  บ้านใหม่เตาปูน  ม.8  ต.นาแส่ง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

         

       

(Visited 180 times, 1 visits today)