โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

17  พ.ค. 2560

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  พร้อมทีมงานร่วมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน  บ้านหัวแต  ม.2  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา  ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์สมาชิกจิตอาสาจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพ่อหลวง  สำนักงานพัฒนาชุมชนรับสมัครอาสาสมัครที่ประสงค์เป็นวิทยากรทำดอกไม้จันทน์

  

   

   

      

(Visited 183 times, 1 visits today)