โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองแหวน ม.๔ ต.ศาลา

๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองแหวน  ม.๔  ต.ศาลา กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ บ้านสาด   ม.๓   ต.วังพร้าว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 101 times, 1 visits today)