จังหวัดตรวจติดตาม จปฐ. ระดับอำเภอ

๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐

          นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  พร้อมทีมงาน  ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

(Visited 33 times, 1 visits today)