ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ลำปางหลวง

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางฐิติมา  คล่องคำนวณการ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อพิจารณาโครงการ  ณ บ้านจามเทวี  ม.๑๑  ต.ลำปางหลวง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 17 times, 1 visits today)