กาดหมั้วคัวแลง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

          การดำเนินการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์  OTOP   “กาดหมั้วคัวแลง” ครั้งที่  ๑๘  ประชาชนยังคงให้การอุดหนุนอย่างเนืองแน่น

(Visited 352 times, 1 visits today)