โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนาแก้วตะวันตก ม.๔ ต.นาแก้ว

๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  บ้านนาแก้วตะวันตก  ม.๔  ต.นาแก้ว  กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ บ้านหลวงใต้    ม.๒    ต.ลำปางหลวง   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

(Visited 41 times, 1 visits today)