โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านป่าแข ม.๗ ต.นาแก้ว

๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  บ้านป่าแข  ม๗  ต.นาแก้ว  กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์   ณ  บ้านผึ้ง    ม.๓   ต.ศาลา   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

(Visited 129 times, 1 visits today)