ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP

๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

          นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  พร้อมด้วย  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย  OTOP  อำเภอเกาะคา  เพื่อเตรียมความพร้อมจำหน่ายสินค้า  “กาดหมั้วคัวแลง”  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๔  เมษายน  ๒๕๖๐ 

 

(Visited 25 times, 1 visits today)