ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ไหล่หิน

๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

          นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางอรพรรณ  อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อพิจารณาโครงการฯ  ต.ไหล่หิน  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 24 times, 1 visits today)