โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านผึ้งนาเกลือ ม.๕ ต.วังพร้าว

๑๖   มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านผึ้งนาเกลือ  ม.๕  ต.วังพร้าว   กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ บ้านสาด   ม.๓    ต.วังพร้าว   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

(Visited 149 times, 1 visits today)