กิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐

          นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และ  นางอรพรรณ  อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  ณ  บ้านสองแควเหนือ  ม.๑  ต.นาแก้ว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 63 times, 1 visits today)