โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านผึ้งนาเกลือ ม.5 ต.วังพร้าว

๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  บ้านผึ้งนาเกลือ  ม.๕  ต.วังพร้าว  กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ บ้านสาด  ม.๓  ต.วังพร้าว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

 

(Visited 136 times, 1 visits today)